DOR patent

Online manual for the Why Evo

Online manual for the Why Evo

Look at the back of the Why Evo to see what version you have. See the image on the right.

You can select the correct version at the top left of this page.

Instruction manual

First select the version of your Why Evo to be able to read the manual.

For copying your original remote control into the Why Evo

Congratulations on the purchase of your new replacement remote control!

You can use the remote control to open your gate / garage / gate within a few steps if you follow this manual.

Can't you manage to get the remote working after trying several times? Then contact us! We are happy to assist you further.

NOTE: did you purchase this remote control to replace a BFT, FAAC, GENIUS or V2 ? Then follow the procedure as described further down in this manual. For all other brands, follow the steps below:

1.

While pressing the 1st button of the “WHY EVO”, at the same time press 4 times the 2nd button. The LED will quickly blink during this operation.

2.

Release both buttons. Now the WHY EVO LED emits a short flash every 2 seconds.

3.

Place the original remote control to be programmed in front of the “WHY EVO”, at about 5 cm of distance (as shown in the picture).

4.

Press and retain pressed the button of the original remote control and wait for the WHY EVO to begin blinking . This indicates the correct learning of the code. This step may take a few seconds.

5.

Now press the button of the “WHY EVO” where you want to program the code just learnt, and retain pressed until the LED switches off.

6.

The copy procedure is now performed successfully. Now check on the automation the correct functioning of the new WHY EVO remote control. If your automation does not respond, follow below steps.


You now only need to programm the Why Evo in the receiver unit of your automation (which will open your gate / garage).

7.

To try the wireless method:
First of all you must be close to the automation. Press and retain pressed the programmed button during 10 seconds. When the LED start to flash, release the button.

8.

Wait until the LED will turn off. The operation has been completed, now you can use your new Why Evo remote control.

9.

NOTICE! Does the wireless Direct on Receiver method not work? Then you need to programm the remote control like a normal original remote control. You do this by following the instructions of the manufacturer in the manual of the original receiver. Do you no longer have the manual available? Often Google offers the answer when you type in something like “[brand name] remote control programming”.

Have fun with your new remote control!

Copying your FAAC or GENIUS remote control

NOTE: this procedure describes how you can copy your FAAC or GENIUS remote control.

1.

Hold down button 1 of the Why Evo while pressing button 2 four times.

2.

Release both buttons. The LED of the Why Evo will now flash every 2 seconds.

3.

Keep the original remote control about 5 cm from the Why Evo (as shown on the picture).

4.

Hold down the button you want to copy from the original remote until the LED of the Why Evo lights up continuously.

5.

The LED of the Why Evo will blink every 2 seconds. This means that a "seed code" is required to make a copy of the original remote control

6.

Prepare the FAAC / GENIUS transmitter for sending the "seed code". Press button 1 and at the same time 2 of the original remote. Note: These are in a diagonal line, with button 1 at the top right.

7.

While the FAAC / GENIUS remote control LED is flashing, place it about 5 cm away from the Why Evo. Then press the button of the original remote control of which you want to copy the code until the LED of the Why Evo will blink faster and becomes . This may take a few seconds.

8.

Now press again the button of the Why Evo with which you want to operate your gate or garage and hold it down until the LED of the Why Evo turns off.

9.

Check whether your gate or gate opens by using the Why Evo button twice.

Copying your BFT remote control

NOTE: this procedure describes how you can copy your BFT remote control.

1.

Hold down button 1 of the Why Evo while pressing button 2 four times.

2.

Release both buttons. The LED of the Why Evo will now flash every 2 seconds.

3.

Keep the original remote control about 5 cm from the Why Evo (as shown on the picture).

4.

Hold down the button you want to copy from the original remote until the LED of the Why Evo lights up continuously.

5.

The LED of the Why Evo will blink every 2 seconds. This means that a "seed code" is required to make a copy of the original remote control

6.

Now send the “seed code” of the BFT transmitter by (with older models) using a pin to press the hidden button on the back or by (with newer models) pressing buttons 1 and 2 simultaneously until the LED lights up.

7.

The LED of the Why Evo will now flash faster and become as confirmation of the correct reception of the code. This may take a few seconds.

8.

Now press again the button of the Why Evo with which you want to operate your gate or garage and hold it down until the LED of the Why Evo turns off.

9.

Stand close to your receiver (within 2 meters) and hold down the copied button of the Why Evo for 10 seconds until the LED starts flashing.

10.

Wait until the LED goes out again. The copy procedure is completed. Check if everything went well by opening your gate or garage with the Why Evo.

Het kopiëren van uw originele V2 handzender

LET OP: deze procedure beschrijft hoe u uw V2 handzender kan kopiëren.

1.

Hou knop 1 van de Why Evo ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.

2.

Laat beide knoppen weer los. De LED van de Why Evo zal nu om de 2 seconden knipperen

3.

Hou de originele handzender op ongeveer 5 cm van de Why Evo (zoals op het plaatje hiernaast is aangegeven).

4.

Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de Why Evo continu oplicht.

5.

De LED van de Why Evo zal om de 2 seconden knipperen. Dit betekent dat een “seed code” nodig is om een kopie te kunnen maken van de originele handzender

6.

Zend nu de “seed code” van de V2 handzender door knop 1 en 2 van de originele V2 handzender tegelijkertijd in te drukken.

7.

De LED van de Why Evo zal nu sneller gaan knipperen en worden als bevestiging van het correct ontvangen van de code. Dit kan enkele seconden duren.

8.

Druk nu op de knop van de Why Evo waar u uw poort of garage mee wilt bedienen en hou deze ingedrukt totdat de LED van de Why Evo weer uitgaat.

9.

Ga in de buurt van uw ontvanger staan (binnen 2 meter) en hou de ingeleerde knop van de Why Evo gedurende 10 seconden ingedrukt totdat de LED begint te knipperen.

10.

Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is dan voltooid. Controleer of alles goed is gegaan door uw poort of garage te openen met de Why Evo.

Troubleshooting: wat als het niet lukt?

Het kan voorkomen dat het kopiëren niet in één keer goed gaat. Hier vind u de meest voorkomende problemen:

Wanneer de LED 3 keer knippert en daarna weer uitgaat is de code niet goed gekopieerd. Doorloop in dat geval nogmaals de procedure vanaf stap 1. U kunt het geheugen van de Why Evo iedere keer herschrijven door gewoon opnieuw te beginnen.

Zorg dat u tijdens de kopieerprocedure niet te dicht in de buurt staat van onderstaande apparaten, aangezien deze het signaal van de zenders kunnen verstoren:

- Draadloze Wi-Fi Videocamera’s

- Mobiele telefoons, Smartphones en Tablets

- Wi-Fi of Bluetooth signalen van de Computer

- Electronische Motors

- Neon lichten

- Andere apparaten die straling kunnen afgeven

Hoewel er in deze handleiding is uitgegaan van de Direct on Receiver methode (het draadloos inleren), is dit niet altijd mogelijk of soms zelfs bewust uitgeschakeld in de ontvanger. Volg in dat geval de stappen zoals beschreven in de originele handleiding van uw aandrijving.

Komt u er nog steeds niet uit? Mail of bel ons, dan helpen we u graag verder!

Nog niet helemaal duidelijk? Klik hier voor intructievideo’s